Southbank Tower, London, Velika Britanija

Ugradnja 10 dizala S5500 i ugradnja 3 dizala model S7000 do visine od 142 m, 4m/s; 2016. godine