Usmjerenost na potrebe kupca i njegovo zadovoljstvo izvršenim poslom su najvažnije vrijednosti prema kojima M.F. CERTUS d.o.o. mjeri i odreduje svoju ukupnu uspješnost.


Da bismo postizali, održavali i osnaživali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

nuditi kupcima uslugu koja odražava njegove zahtjeve i očekivanja

realizirati poslove pravodobno, cjelovito i pouzdano

njegovati i razvijati partnerske odnose s našim kupcem

zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati

pratiti i primjenjivati tehničku i zakonsku regulativu na području ugradnje dizala, pokretnih stuba i traka

pratiti zakonsku regulativu u području zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i trajno se usklađivati s njom, imajući u vidu specifičnosti zakonodavstva u državama u kojima smo angažirani

pribavljati suvremenu radnu opremu te informatičke i komunikacijske resurse

primjenjivati učinkovite mjere zaštite na radu i pribavljati svu potrebni zaštitnu opremu koja će jamčiti visoku razinu opće i zdravstvene sigurnosti naših zaposlenika

savjetovati se s radnicima i uključiti ih u donošenje odluka povezanih sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu

trajno skrbiti o zaštiti okoliša te redovitim ocjenjivanjem aspekata okoliša i utjecaja na okoliš povezanih s poslovnim procesima tvrtke nastojati poboljšati mjerljive rezultate zaštite okoliša

primjenjivati i trajno poboljšavati učinkovitost procesa i integriranog sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima medunarodnih normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 i težiti nadilaženju razine tih zahtjeva

postavljati si mjerljive i ostvarive ciljeve.

U planiranje i izvršenje svakog posla uključeno je opredjeljenje za sprječavanje ozljeda i bolesti, za skrb o okolišu te za trajno poboljšavanje upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu i njegovih rezultata.
Svaki djelatnik M.F. CERTUS-a mora biti upoznat s ovom politikom, shvatiti je i prihvatiti kao trajni orijentir u vlastitom djelovanju.


U Zagrebu, 4.11.2019.

Tihomir Mravlinčić, dipl.ig.

direktor

Originalni dokument.