Sigurnost je na prvom mjestu!

Sigurnost je temeljna vrijednost M.F. Certusa, bezuvjetna je u našim proizvodima i uslugama, kao i u načinu našeg rada.

Vjerujemo da se mogu spriječiti sve ozljede, bolesti povezane s radom i nezgode, te težimo postizanju najviših sigurnosnih i zdravstvenih standarda.

Uspostavom standarda ISO 45001:2018 pokazujemo koliko nam je bitno uspješno upravljati potencijalnim rizicima za zdravlje i sigurnost zaposlenika.

Naša sigurnosna kultura temelji se na prevenciji, poznavanju opasnosti, te kontinuiranom poboljšanju i poštivanju pozorno razrađenih postupaka.

Osigurati rad bez ozljeda i profesionalnih bolesti naši su ciljevi!

Kvaliteta

Poslovna politika naše tvrtke usmjerena je na zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca i svih zainteresiranih strana kroz upravljanje poslovnim sustavom, upravljanje resursima i procesima, te njihovim kontinuiranim poboljšanjem.

U skladu s odrednicama održivog razvoja primjenjujemo slijedeće međunarodne ISO sustave:

• ISO 9001:2015: upravljanje kvalitetom
• ISO 45001:2018: upravljanje zdravljem i sigurnošću na radu
• ISO 14001:2015: upravljanje okolišem